Bình lọc lõi

Bình inox lọc chất lỏng dùng lõi lọc với nhiều công suất lọc khác nhau dùng 1 lõi, 2 lõi, 3 lõi hay nhiều lõi hơn tùy vào hệ thống công suất lọc khách hàng cần

Bình inox lọc chất lỏng dùng lõi lọc với nhiều công suất lọc khác nhau dùng 1 lõi, 2 lõi, 3 lõi hay nhiều lõi hơn tùy vào hệ thống công suất lọc khách hàng cần