Bình lọc lõi

Bình inox lọc chất lỏng dùng lõi lọc với nhiều công suất lọc khác nhau dùng 1 lõi, 2 lõi, 3 lõi hay nhiều lõi hơn tùy vào hệ thống công suất lọc khách hàng cần