Chèn từ tính

Lựa chọn từ cường khoảng 4000 và 9000 gauss để loại bỏ hiệu quả các hạt sắt được sử dụng kết hợp với túi lọc.

Chèn từ tính

  • Lựa chọn từ cường độ cao - 4000 và 9000 gauss để loại bỏ hiệu quả các hạt sắt, sử dụng kết hợp với túi lọc.
  • Cường độ từ là vĩnh viễn và tái sử dụng,
  • Chèn từ tính
  • Lựa chọn từ cường độ cao - 4000 và 9000 gauss để loại bỏ hiệu quả của các hạt sắt được sử dụng kết hợp với túi lọc.
  • Cường độ từ là vĩnh viễn và tái sử dụng.

Đặc điểm kỹ thuật

  • Kích thước: gồm 4 kích thước có sẵn 1, 2, 3, 4
  • Sức mạnh từ tính: 4000 và 9000 gauss
  • Nhiệt độ hoạt động tối đa: 120 ° C.

Công ty TNHH XD Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

đông châu cung cấp sản phẩm lọc chính hãng toàn quốc

khung lọc khí gia công đông châu

banner trách nhiệm công ty môi trường đông châu


(*) Xem thêm ››