Xử lý nước thải ngành giấy, bột giấy vi sinh BCP 57

Dòng vi sinh BCP 57 là dòng vi sinh chuyên dùng cho hệ thống xử lý trong ngành giấy và bột giấy, tăng hiệu quả xử lý khi bị quá tải, giảm BOD và TSS trong hệ thống xử lý hoặc khách cần nuôi cấy lại sau khi khởi động trạm xử lý nước thải

Công Dụng:

 • Đẩy nhanh việc giảm các mùi khó chịu liên quan với xử lý chất thải bột giấy và giấy;
 • Tăng hiệu quả của hệ thống xử lý bị quá tải;
 • Giảm BOD và TSS trong nước thải;
 • Nuôi cấy lại sau khi khởi động trạm xử lý.

Đặc tính:

 • Mô tả: Màu vàng nâu, dạng hạt bột
 • Đóng gói: Đóng gói 250gram trong bịch tự huỷ, 10kg/thùng
 • Độ ổn định: Tối đa, mất 1 log/năm
 • pH 6.0 ‐ 8.5
 • Nồng độ 5.0 – 0.61gram/cm3
 • Độ ẩm 15%
 • Thành phần: Vi sinh, Các chất dinh dưỡng, chất kích thích
 • Số lượng vi sinh: 5 x109 CFU/gram

Liệu lượng sữ dụng:

 • Nuôi cấy mới: 2 – 5 ppm
 • Nuôi cấy bổ sung: 0.5 – 1 ppm
 • Liều lượng sử dụng sẽ thay đổi theo lưu lượng, thời gian lưu và các thay đổi của hệ thống. Các tỷ lệ trên là dành cho một điển hình hệ thống được duy trì tốt.

Hệ thống bùn hoạt tính – Hệ thống bùn hoạt tính bao gồm nhiều quá trình khác nhau: ví dụ sục khí kéo dài, sục khí dạng mẻ, bể hiếu khí tiếp xúc, bể hiếu khí theo bậc, bùn hoạt tính oxy.

Tỷ lệ áp dụng cho tất cả các sản phẩm dựa trên lưu lượng trung bình hàng ngày của bể sục khí, trừ dòng bùn tuần hoàn.

Hệ thống lọc nhỏ giọt và tiếp xúc sinh học dạng mẻ – tỷ lệ ứng dụng cho tất cả các sản phẩm dựa vào lưu lượng trung bình hàng ngày đến bể lọc hoặc bể tiếp xúc, không bao gồm bất kỳ dòng chảy nào tuần hoàn lại.

 • Hệ thống ao hồ
 • Hệ thống hồ sục khí – Tỷ lệ ứng dụng dựa vào lưu lượng trung bình chảy vào hồ xử lý.
 • Hệ thống hồ tùy tiện – Tỷ lệ ứng dụng dựa vào diện tích bề mặt hồ.

Ngày 1-5 20kg/10.000m2/ngày

Ngày 6+ 2kg/10.000m2/tuần

 • Hệ thống kỵ khí – tỷ lệ ứng dụng dựa vào tổng thể tích của hồ kỵ khí:

<200,000L 1kg – 2x/tuần/10.000L

>200,000L 0.5kg – 1x/ngày/10.000L

 • Các hồ ờ nơi khí hậu lạnh – chương trình nuôi cấy vi sinh bắt đầu khi nhiệt độ trong nước tối thiểu là 11°C

Công ty TNHH XD Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

đông châu cung cấp sản phẩm lọc chính hãng toàn quốc

khung lọc khí gia công đông châu

banner trách nhiệm công ty môi trường đông châu


(*) Xem thêm ››