Lõi lọc

Lõi lọc chất lỏng là lõi dùng để lọc cặn chất lỏng với rất nhiều kích thước lọc khác nhau tùy nhu cầu cụ thể hệ thống cụ thể

Lõi lọc chất lỏng là lõi dùng để lọc cặn chất lỏng với rất nhiều kích thước lọc khác nhau tùy nhu cầu cụ thể hệ thống cụ thể