Bình lọc túi

Bình inox dùng túi lọc là bình chuyên dùng để lọc cặn chất lỏng với công suất rất lớn tùy vào nhu cầu cụ thể của hệ thống mà bình inox dùng 1 túi, 2 túi, 3 túi và nhiều túi hơn nữa

Bình inox dùng túi lọc là bình chuyên dùng để lọc cặn chất lỏng với công suất rất lớn tùy vào nhu cầu cụ thể của hệ thống mà bình inox dùng 1 túi, 2 túi, 3 túi và nhiều túi hơn nữa