Bình lọc lõi CSH Series Filter Housings Single Cartridge


Nhà sản xuất universal singapore

Bình lọc lõi CSH Series Filter Housings Single đơn chứa cột lọc có độ dài từ 5 đến 40 inch. Bình lọc lõi CSH đơn có một thiết kế đã được chứng minh cho độ tinh khiết của dung dịch, hóa chất và dược phẩm. Bình lọc lõi CSH đơn được sản xuất bằng thép không rỉ 316L.


Còn hàng

Bình lọc lõi CSH Series Filter Housings Single đơn chứa lõi lọc có độ dài từ 5 đến 40 inch. Bình lọc lõi CSH đơn có một thiết kế đã được chứng minh cho độ tinh khiết của dung dịch, hóa chất và dược phẩm. Bình lọc lõi CSH đơn được sản xuất bằng thép không rỉ 316L.

Áp lực vận hành................................................ .... 150 psi (10 bar)

Nhiệt độ hoạt động ............................................ 230°F (110°C)

Bình lọc cột CSH Series Filter Housings Single Cartridge

Bình lọc cột CSH Series Filter Housings Single Cartridge

Bình lọc cột CSH Series Filter Housings Single Cartridge

Link: link-1

Công ty TNHH XD Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

đông châu cung cấp sản phẩm lọc chính hãng toàn quốc

vỏ chứa màng lọc nước công nghiệp 4040

banner trách nhiệm công ty đông châu