Bình lọc lõi CSH Series Filter Housings Multi Cartridge

Tình trạng : Còn hàng

Bình lọc lõi CSH Series Filter Housings Multi gồm các loại: bình 3,6,8,12 và 21 lõi theo mô hình tròn với bu lông đóng buồm, là một thiết kế đã được chứng minh phù hợp cho nước giải khát có độ tinh khiết cao, hóa học và dược phẩm các ứng dụng. Chúng được sản xuất bằng thép không gỉ 316L với một kết thúc nội bộ 15 RA. Bình lọc lõi CSH Series Filter Housings Multi đều đạt chuẩn với tiêu chuẩn kết nối 2-226.

Bình lọc lõi CSH Series Filter Housings Multi gồm các loại: bình 3,6,8,12 và 21 lõi theo mô hình tròn với bu lông đóng buồm, là một thiết kế đã được chứng minh phù hợp cho nước giải khát có độ tinh khiết cao, hóa học và dược phẩm các ứng dụng. Chúng được sản xuất bằng thép không gỉ 316L với một kết thúc nội bộ 15 RA. Bình lọc lõi CSH Series Filter Housings Multi đều đạt chuẩn với tiêu chuẩn kết nối 2-226.

Bình lọc lõi CSH Series Filter Housings Multi Cartridge

Áp lực vận hành................................................ .... 150 psi (10 bar)

Nhiệt độ hoạt động ............................................ 230°F (110°C)

Bình lọc lõi CSH Series Filter Housings Multi Cartridge

 

Bình luận